Μέσα στη δύσκολή χρονικά περίοδο που βιώνει παγκόσμια η ανθρωπότητα με το φαινόμενο της πανδημίας  του κορωναϊου , μια νέα ελπιδοφόρα ιδέα αρχίζει να συζητείται ιδιαίτερα έντονα, αυτή της Κυκλικής Οικονομίας (Circular Economy).

Είμαστε  στην ευχάριστη θέση ως Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Αποβλήτων, να μπορούμε να πούμε πια ότι στην Κεντρική Μακεδονία  ,  κάνουμε πράξη την  ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων.

Πρόσφατα ολοκληρώσαμε το δεύτερο σημαντικό περιβαλλοντικό έργο,  αξιοποίησης  εκλυόμενου βιοαέριου των χώρων ταφής των απορριμμάτων του προς παραγωγή ηλεκτρισμού, μετατρέποντας έτσι ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σε μια χρήσιμη μορφή ενέργειας. Το έργο ενεργειακής αξιοποίησης  παραγόμενου βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α Μαυροράχης, θα τροφοδοτεί τη νέα μονάδα κατάλληλης δυναμικότητας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ικανή για την κάλυψη των ετησίων αναγκών σε ηλεκτρισμό περίπου 5.500 νοικοκυριών. Ο Χ.Υ.Τ.Α Μαυροράχης καθίσταται πλέον όχι μόνο απόλυτα σύμφωνος με τις επιταγές της Εθνικής Νομοθεσίας, αλλά μετατρέπεται και σε μια σημαντική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας με πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Ήδη από πέρσυ λειτουργεί υποδειγματικά η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στις Σέρρες. Ένα έργο πού πήρε βράβευση στα έξι καλύτερα έργα κοινής ωφέλειας διεθνώς. Η μονάδα θα δέχεται και θα επεξεργάζεται επίσης τα προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα από την διαλογή στην πηγή που θα εφαρμόζουν οι Δήμοι (καφέ κάδος), ώστε να παράγει υψηλής ποιότητας κομπόστ κατάλληλο ακόμη και για γεωργική χρήση.

Είμαστε εν αναμονή της κατασκευής των δυο επόμενων μεγάλων έργων των Μονάδων επεξεργασίας Αποβλήτων δυτικού και ανατολικού τομέα, όπου η κατασκευή και η λειτουργία τους θα έχει σημαντικά οφέλη για την Περιφέρεια μας γιατί:

Θα μειώσει δραστικά τον όγκο των προς διάθεση αποβλήτων.

Θα μειώσει δραστικά την επικινδυνότητα των προς διάθεση αποβλήτων.

Θα περιορίσει δραστικά την πιθανότητα ρύπανσης των υδροφόρων οριζόντων.

Τέλος, θα εξαλείψει τις ανάγκες διαρκούς αναζήτησης νέων εκτάσεων για υγειονομική ταφή και τις συνδεόμενες με αυτό το θέμα κοινωνικές αντιδράσεις ένα έργο που πραγματικά θα δώσει ανάσα στο περιβάλλον.

Έτσι ολοκληρώνεται ένας κύκλος έργων στην Κεντρική Μακεδονία που προωθεί την κυκλική οικονομία και κυρίως φροντίζει την προστασία του περιβάλλοντος και επιτυγχάνεται ο στόχος που έχει θέσει η Κεντρική Μακεδονία για τη Διαχείριση των απορριμμάτων να οδηγούνται σε σύμμεικτη μορφή στα εργοστάσια των απορριμμάτων λιγότερο από τα μισά παραγόμενα απορρίμματα, αφού δίνεται έμφαση σε δημοτικό επίπεδο στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσή τους με διαλογή στην πηγή.

Σε περιόδους κρίσης γεννιούνται ευκαιρίες, ως χώρα  είναι η στιγμή να βγούμε από την εσωστρέφεια και να αναδείξουμε πως  η Ελλάδα στη νέα εποχή που διανύουμε, στρέφει την ματιά μας στη Βόρειο Ελλάδα, τη Μακεδονία μας και ειδικότερα τη Θεσσαλονίκη ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων , να  γίνει το επίκεντρο της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής στο μέγα θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ενστερνιζόμενοι την παραπάνω λογική, εδώ και καιρό παρουσιάσαμε το όραμα μας για την Εγνατία Διαχείρισης Απορριμμάτων , σήμερα που μιλάμε αυτό το  μεγάλο όραμα μας γίνεται πράξη , η πρόταση μας  για την Εγνατία διαχείρισης Απορριμμάτων με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  έχει ήδη ενταχθεί στο νέο Εθνικό σχεδιασμό. Μια πρόταση που συνενώνει 5 περιφέρειες ώστε να γυρίσουμε οριστικά σελίδα στη Διαχείριση των Απορριμμάτων  διασφαλίζοντας:

Είμαστε βέβαιοι πως μπορούμε πια να γίνουμε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, με συνδετικό κρίκο την Εγνατία Οδό, που θα μπορεί να διαχειρίζεται κεντροβαρικά τα υπολείμματα  των άλλων Περιφερειών .

Η Κεντρική  Μακεδονία μπορεί να  συμβάλλει στην αναπτυξιακή λογική της Έξυπνης Εξειδίκευσης που Ο ΦΟΔΣΑΚΜ είναι πια σε θέση να εγγυηθεί, γιατί καταφέραμε η διαχείριση στερεών αποβλήτων να μην αποτελεί ακόμα ένα πρόβλημα αλλά μία ευκαιρία ευρύτερης ανάπτυξης.

*ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ