Πολιτική απορρήτου

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

(Τροποποιήθηκε 25/5/2018)

Η εταιρεία με την επωνυμία Νικόλαος Στασινός Ο.Ε και διακριτικό τίτλο  «Mediaview» (εφεξής η «Εταιρεία», ) στην οποία ανήκουν οι ιστοσελίδες biscotto.gr και memberscard.biscotto.gr, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων με το παρόν παρέχει σε κάθε επισκέπτη/χρήστη/μέλος των ανωτέρω ιστοσελίδων, την απαραίτητη πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του.

Γενικά:

Μέσω της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σας ενημερώνουμε για το ποιες πληροφορίες (εφεξής «προσωπικά δεδομένα»)συλλέγονται, αποθηκεύονται, επεξεργάζονται, τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει η Εταιρεία για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τους λόγους και το χρονικό διάστημα που θα τηρούνται τα δεδομένα στις ιστοσελίδες μας, αλλά και για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, καθώς και τον τρόπο διαγραφής τους από τους ίδιους τους χρήστεςΩς προσωπικά δεδομένα νοούνται πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει μονομερώς από την Εταιρεία σύμφωνα με τη νομοθεσία ή όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για το λόγο αυτό  η Εταιρεία προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να ελέγχει την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεται για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Ειδικότερα:

  1. Συλλογή προσωπικών δεδομένων

1.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από εμάς στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α)-Όταν εγγραφείτε/δώσετε τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε ηλεκτρονική αλληλογραφία ανακοινώσεων/ ειδήσεων της Εταιρείας (newsletter) ή ενημέρωση μέσω sms.

– Όταν εγγραφείτε και ζητήσετε να γίνετε μέλος / ανανεώσετε τη συνδρομή σας στoπρόγραμμα της  biscottomemberscard.

– Όταν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε ηλεκτρονική αλληλογραφία για τα – προνόμια του προγράμματος της biscotto members card

– Όταν συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και δίνετε τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς, κερδίσετε freepasses, συμμετάσχετε στα workshopsτου biscotto+ .

– Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου.

B)Αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) ή της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για τη πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας.

1.2 Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι τα εξής :

– Γενικότερα τα στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,   αριθμός κινητού τηλεφώνου) και

– Ειδικότερα, για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της biscottomembercard το όνομά σας,  ημερομηνία γέννησης, φύλο, επάγγελμα, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου καθώς και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της κάρτας, τον τύπο, το όνομα του κατόχου της κάρτας, την ημερομηνία λήξης, τη διεύθυνση έκδοσης τιμολογίου ή απόδειξης και(πληροφορίες τραπεζικών καρτών) και τον τρόπο παραλαβής της.

*Στις ανωτέρω  περιπτώσεις απαιτείται η  ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, την οποία έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε.

– Εκτός από τις πληροφορίες που θα μας δώσετε οικειοθελώς, ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τις  ιστοσελίδες μας μέσω τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων που χρησιμοποιούμε κατά καιρούς, όπως τα cookies (βλ.παρακάτω). Τα cookies, κάθε φορά που επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, συλλέγουν πληροφορίες από τη συσκευή σας (Η/Υ, laptop, tablet, smartphone), συμπεριλαμβανομένων τεχνικών πληροφοριών, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) σας.

  1. Αρχές τήρησης και επεξεργασίας

Η Εταιρία δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη του προσωπικού χαρακτήρα των στοιχείων σας. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία από τους εξουσιοδοτημένους  υπαλλήλους της Εταιρείας, για τους σκοπούς και μόνο που τα έχετε διαθέσει ή για τους σκοπούς που έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας.  Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας /δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση/εντολή, διοικητική πράξη ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των Ιστοσελίδων της Εταιρείας και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.

3.     Πολιτική σχετικά με τα Cookies

Η χρήση του Ιστότοπου «biscotto.gr» από εσάς συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική σχετικά με τα Cookies. Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το πρόγραμμα φυλλομέτρησής σας (browser) ανάλογα ή να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπο.

Τι είναι τα cookies;Τα cookies είναι αρχεία που μπορεί να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας (ή σε άλλες συσκευές με δυνατότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο, όπως τα smartphone ή τα tablet) όταν επισκέπτεστε έναν Ιστότοπο. Ένα cookie περιλαμβάνει συνήθως το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχεται το cookie, την «διάρκεια ζωής» του cookie (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στην συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας μοναδικός και τυχαία παραγόμενος αριθμός.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα cookies; Χρησιμοποιούμε τα cookies για να καταστήσουμε ευκολότερη την χρήση του Ιστότοπου και να προσαρμόσουμε καλύτερα τον Ιστότοπο και τα προγράμματά μας στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Τα cookies μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για να μας βοηθήσουν να επιταχύνουμε τις μελλοντικές δραστηριότητες και την εμπειρία σας στον Ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε επίσης τα cookies για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τους Ιστότοπούς μας και μας βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό τους. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές.

Ποιους τύπους cookies χρησιμοποιούμε; Δύο τύποι cookies μπορεί να χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο – τα «session cookies» (Προσωρινά cookies)» και τα «persistent cookies» (Μόνιμα cookies). Τα session cookies είναι προσωρινά cookies που παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να εγκαταλείψετε τον Ιστότοπο. Ένα persistent cookie παραμένει στην συσκευή σας πολύ περισσότερο ή μέχρι να το διαγράψετε με δική σας ενέργεια (πόσο καιρό το cookie θα παραμείνει στη συσκευή σας εξαρτάται από τη «διάρκεια ζωής» του συγκεκριμένου cookie και τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας (browser). Κάποιες από τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας pixel tags (Ετικέτες Εικονοστοιχείων, γνωστά επίσης και ως clear gifs (διάφανα αρχεία GIF) που μπορεί να κοινοποιούνται σε τρίτους που υποστηρίζουν άμεσα τις προωθητικές δραστηριότητές μας και την ανάπτυξη των ιστότοπών μας. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήσης ιστότοπου σχετικά με τους επισκέπτες του Ιστότοπου μπορεί να κοινοποιηθούν σε τρίτο διαφημιστικό πρακτορείο προκειμένου να γίνει ορθότερη στόχευση των διαδικτυακών διαφημίσεων τύπου banner στους ιστότοπούς μας. Πάντως, οι πληροφορίες αυτές δεν επιτρέπουν την εξακρίβωση της προσωπικής σας ταυτότητας, παρόλο που θα μπορούσαν να συνδυαστούν με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Cookies που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο

Απαραίτητα Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του Ιστοτόπου, και σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση εντός των ιστοτόπων μας και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες τους. Για παράδειγμα θυμούνται παρόμοιες προηγούμενες ενέργειες (π.χ. κείμενο που έχετε εισάγει) όταν επιστρέφετε στην ίδια σελίδα κατά την διάρκεια της ίδιας συνεδρίας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση του ιστότοπου ή τμημάτων αυτού.

Απόδοσης Tα cookies αυτά μας βοηθούν να αντιληφθούμε πως πραγματοποιείται η διάδραση μεταξύ των επισκεπτών και του ιστότοπου παρέχοντάς μας πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα που έχουν επισκεφθεί, τον χρόνο παραμονής στον ιστότοπο και τα προβλήματα που τυχόν προέκυψαν, π.χ. μηνύματα σφάλματος. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε την απόδοση των ιστότοπών μας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Όλα τα δεδομένα συλλέγονται και συγκεντρώνονται ανώνυμα.
Λειτουργικότητας Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να θυμούνται τις επιλογές που κάνετε για να σας παρέχουν μια διαδικτυακή εμπειρία περισσότερο προσαρμοσμένη στις προσωπικές σας προτιμήσεις. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες που έχετε κοινοποιήσει και που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη, όπως το όνομα χρήστη και η φωτογραφία του προφίλ. Θα φροντίζουμε να υπάρχει πάντοτε διαφάνεια σχετικά με το ποιες πληροφορίες (δεδομένα) συλλέγουμε, τι κάνουμε με αυτές τις πληροφορίες και σε ποιόν τις κοινοποιούμε.

Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του ιστότοπου.

Στόχευσης / διαφήμισης Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να την αποστολή υλικού που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή για να περιορίσουν τις φορές που θα δείτε μια διαφήμιση. Μας βοηθούν επίσης να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών στον ιστότοπο και σε άλλους ιστότοπους. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί και ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές και σε άλλους, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστών και των αντιπροσώπων μας.

Χρησιμοποιούμε cookies τρίτων; Είμαστε συμβεβλημένοι με κάποιους προμηθευτές που επίσης τοποθετούν cookies στην συσκευή σας για λογαριασμό μας όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο προκειμένου να μπορούν να μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ενδέχεται να λάβετε cookies από ιστότοπους ή domain (τομείς) τρίτων. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα cookies αυτά πριν χρησιμοποιηθούν προκειμένου να μπορείτε να αποφασίσετε αν επιθυμείτε να τα δεχθείτε ή όχι. Περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα cookies μπορεί να διατίθενται στον ιστότοπο του αντίστοιχου τρίτου.

Πως μπορώ να ελέγχω ή να διαγράφω τα cookies; Τα περισσότερα προγράμματα φυλλομέτρησης (internet browsers) είναι αρχικά ρυθμισμένα να λαμβάνουν αυτόματα τα cookies. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για να εμποδίζετε την λήψη cookies ή για να ειδοποιείστε όταν αποστέλλονται cookies στην συσκευή σας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να διαχειριστείτε τα cookies. Παρακαλούμε ανατρέξατε στις πληροφορίες του προγράμματος ψυλλομέτρησης (browser) ή στη οθόνη βοήθειάς του (help screen) για να μάθετε περισσότερα για το πώς θα προσαρμόσετε ή τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του browser σας. Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την επίσκεψη στον Ιστότοπο, για παράδειγμα ενδέχεται να μην μπορείτε να επισκεφθείτε ορισμένα τμήματα του Ιστότοπου ή μπορεί να μην λαμβάνετε πληροφορίες προσαρμοσμένες στις προσωπικές σας προτιμήσεις όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Αν χρησιμοποιείτε διάφορες συσκευές για να επισκεφθείτε και να εισέλθετε στον ιστότοπο (π.χ. τον υπολογιστή, το smartphone, το tablet σας κλπ.) θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι το κάθε πρόγραμμα φυλλομέτρησης (browser) σε κάθε συσκευή έχει ρυθμιστεί ανάλογα με τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookie. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Αναλυτικότερες πληροφορίες

Session / temporary (προσωρινά) –Αυτά τα cookies διαγράφονται από την συσκευή σας μόλις εγκαταλείψετε τον ιστότοπο.

Permanent / persistent (μόνιμα) – Αυτά τα cookies δεν διαγράφονται από την συσκευή σας μόλις εγκαταλείψετε τον ιστότοπο. Παραμένουν στη συσκευή σας για περισσότερο χρονικό διάστημα.

ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Χρησιμοποιούμενο Cookie:

 

Τι κάνει; Πόσο καιρό μένει το cookie στην συσκευή σας; Αναλυτικές πληροφορίες για τα cookies
Ανάλυσης / Ιχνηλάτησης (Analytics / Tracking) Παρέχει ανώνυμες/συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τι επισκέπτεστε και τι κάνετε στον ιστότοπο και σε άλλους ιστότοπους. Μόνιμα, προσωρινά και από τρίτους Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα εξής Cookies του Analytics & Web Beacons (ηλεκτρονικές εικόνες)

Google Analytics : https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα εξής: Google Analytics, Google Adwords Conversion Tag,

Google Adwords Remarketing Tag, Facebook Pixel

 

  1. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και Δικαιώματα

Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ρωτήσετε ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουμε, αν τα δίνουμε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων μετά από αίτησή σας. Άλλα δικαιώματα τα οποία έχετε βάσει της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν το δικαίωμα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση ή/ και διόρθωση των δεδομένων σας, την παύση ή/και περιορισμό της επεξεργασίας τους και τη διαγραφή τους από τα συστήματα της Εταιρείας, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους και εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Ειδικότερα, αναφορικά με την υπηρεσία λήψης ενημερωτικού δελτίου (“newsletter”), υπάρχει η δυνατότητα απεγγραφής (“unsubscribe”) ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο (“newsletter”), ώστε να σταματήσει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με την υπηρεσία αυτή. Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα ως άνω δικαιώματά σας υποβάλλοντας σχετική αίτηση είτε τηλεφωνικώς στο 2310 253878 είτε μέσω e-mail στο «[email protected]» είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση Αγ.Γεωργιού 5 Τ.Κ. 57001 Τ.Θ.8013.

5.Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο  για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Αν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό και μέχρις ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

  1. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Η ιστοσελίδες μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται από τρίτους, χωρίς να τις ελέγχουμε. Οι πολιτικές, που ακολουθούν οι ιστοσελίδες αυτές σχετικά με τις πληροφορίες που εσείς παρέχετε, δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας.  Όταν κάνετε ‘κλικ’ σε έναν από αυτούς τους συνδέσμους, εισέρχεστε σε διαφορετικές ιστοσελίδες. Εμείς δε φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε (επιπλέον της παρούσης) τις πολιτικές προστασίας στις διαφορετικές ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας.

  1. Προσωπικά δεδομένα παιδιών

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες/ χρήστες των Ιστοσελίδων της κάτω των δεκαέξι (16) ετών, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού (γονέα ή κηδεμόνα του), μέσω άμεσης επικοινωνίας, εκτός ηλεκτρονικής σύνδεσης ή μέσω διαδικτύου.

  1. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η εταιρία μας και οι τρίτοι με τους οποίου συνεργαζόμαστε, χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.