Ραδιοταξί

Θεσσαλονίκη

2310 551525

Λευκός Πύργος

18300, 2310 218600, 2310 249100, 2310 246104

www.radiotaxi.gr

Μακεδονία

2310 517417, 2310 555111, 2310 550500, 2310 550501

www.taximakedonia.com

Eurotaxi

14840, 2310 866866, 2310 551525

www.eurotaxi.gr

Mercedes Club

2310 525000, 2310 552720, 2310 552021

www.radiotaximercedes.gr

Ωμέγα

2310 511855


Μέγας Αλέξανδρος

2310 866866