Δρομολόγια Σιδηροδρόμων

1110

 

Δρομολόγια Υπεραστικών Λεωφορείων

14505

 

Δρομολόγια ΟΑΣΘ

2310 981100, 185

www.oasth.gr

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης (Πληροφορίες)

2310 500111