Εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία σημείωσε η τελευταία εκδήλωση δικτύωσης του έργου Remicro LOCAL, με τίτλο “Τουριστική Βιομηχανία & Δεξιότητες: Γυναικεία υπόθεση;”, η οποία φιλοξενήθηκε στο biscotto την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης τέθηκε το ζήτημα της ανάπτυξης δεξιοτήτων, με αφορμή την ανακήρυξη του 2023 ως Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων!  Συγκεκριμένα, έχοντας διανύσει περισσότερους από 12 μήνες από την έναρξη υλοποίησης του έργου και με βάση τον αντίκτυπο στους ωφελούμενους, ο κλάδος του τουρισμού βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, εργαζομένων, νέων, εν δυνάμει και υφιστάμενων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην τουριστική βιομηχανία, οι οποίοι επιδιώκουν να μάθουν ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν ή να αποκτήσουν (reskilling)  τα στελέχη των τουριστικών επιχειρήσεων για να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες.

Απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτημα έδωσαν τρεις καταξιωμένες γυναίκες επαγγελματίες, προερχόμενες από τον κλάδο του τουρισμού, οι οποίες μοιράστηκαν με το πολυπληθές κοινό εμπειρίες και βιώματα από την καριέρα τους, η κάθε μία από την δική της οπτική πλευρά’ της επιχειρηματία, κας. Κωνσταντίνας Μαμαδά, Managing Director, Porto Palace Hotel Thessaloniki, της εργαζόμενης, κας. Μελίνας Ραμπίδου, νυν Εκπαιδεύτριας Επαγγελματικής Κατάρτισης / Msc in Tourism & Local Development, της εκπροσώπου τοπικών φορέων για την ανάπτυξη του τουρισμού, κας. Ιωάννας Μυταυτσή, Προέδρου του Συλλόγου ΔΠΜΣ «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» ΑΠΘ, Υπ. Διδάκτωρ στο πεδίο του τουρισμού.

Τη συζήτηση συντόνισε η κα. Χριστίνα Μαυρομάτη, Communication & Events Manager του biscotto community, η οποία συνοψίζοντας τις τοποθετήσεις των ομιλητριών, υπογράμμισε τη σημασία της Δια Βίου Μάθησης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, την παρακίνηση των εργαζομένων από πλευράς διοίκησης – είτε στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα – για την περαιτέρω διεύρυνση γνώσεων (upskilling) και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων (reskilling).  

Εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία σημείωσε η τελευταία εκδήλωση δικτύωσης του έργου Remicro LOCAL, με τίτλο “Τουριστική Βιομηχανία & Δεξιότητες: Γυναικεία υπόθεση;”, η οποία φιλοξενήθηκε στο biscotto την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης τέθηκε το ζήτημα της ανάπτυξης δεξιοτήτων, με αφορμή την ανακήρυξη του 2023 ως Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων!  Συγκεκριμένα, έχοντας διανύσει περισσότερους από 12 μήνες από την έναρξη υλοποίησης του έργου και με βάση τον αντίκτυπο στους ωφελούμενους, ο κλάδος του τουρισμού βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, εργαζομένων, νέων, εν δυνάμει και υφιστάμενων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην τουριστική βιομηχανία, οι οποίοι επιδιώκουν να μάθουν ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν ή να αποκτήσουν (reskilling)  τα στελέχη των τουριστικών επιχειρήσεων για να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες.

Απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτημα έδωσαν τρεις καταξιωμένες γυναίκες επαγγελματίες, προερχόμενες από τον κλάδο του τουρισμού, οι οποίες μοιράστηκαν με το πολυπληθές κοινό εμπειρίες και βιώματα από την καριέρα τους, η κάθε μία από την δική της οπτική πλευρά’ της επιχειρηματία, κας. Κωνσταντίνας Μαμαδά, Managing Director, Porto Palace Hotel Thessaloniki, της εργαζόμενης, κας. Μελίνας Ραμπίδου, νυν Εκπαιδεύτριας Επαγγελματικής Κατάρτισης / Msc in Tourism & Local Development, της εκπροσώπου τοπικών φορέων για την ανάπτυξη του τουρισμού, κας. Ιωάννας Μυταυτσή, Προέδρου του Συλλόγου ΔΠΜΣ «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» ΑΠΘ, Υπ. Διδάκτωρ στο πεδίο του τουρισμού.

Τη συζήτηση συντόνισε η κα. Χριστίνα Μαυρομάτη, Communication & Events Manager του biscotto community, η οποία συνοψίζοντας τις τοποθετήσεις των ομιλητριών, υπογράμμισε τη σημασία της Δια Βίου Μάθησης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, την παρακίνηση των εργαζομένων από πλευράς διοίκησης – είτε στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα – για την περαιτέρω διεύρυνση γνώσεων (upskilling) και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων (reskilling).