Νέο πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού – εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας – ξεκινάει στις Περιφερειακές Βιβλιοθήκες Ορέστου και Χαριλάου σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση «Αρκτούρος».

Το «μυστήριο της μικρής αρκούδας» είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες. Ο γενικός σκοπός του είναι η ενημέρωση των μαθητών/τριών για ζητήματα του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από παιγνιώδη τρόπο.

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι είναι σχεδιασμένο σε online περιβάλλον. Περιλαμβάνει 7 γρίφους που καλούνται να λύσουν οι μαθητές/τριες, οι οποίοι παρουσιάζονται μέσα από σκίτσα – γκραβούρες.

Παράλληλα με το παιχνίδι εμφανίζονται σύντομες πληροφορίες που σχετίζονται με τις δράσεις της περιβαλλοντικής οργάνωσης ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ για τα δάση, τους οικοτόπους, τη βιοποικιλότητα και για προστατευόμενα είδη της ελληνικής πανίδας, όπως η αρκούδα, ο λύκος, το αγριόγιδο, το ζαρκάδι και το ελάφι.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με Δημοτικά Σχολεία και διαμορφώνεται ως εξής:

Παιδική Βιβλιοθήκη Ορέστου ( Ορέστου 33 & Χαλκιδικής, τηλ. 2310 852384):

Πέμπτη 19/4/2018, ώρα 9:00-10:00, 10:00-11:00, 11:00-12:00

Τρίτη 24/4/2018, ώρα 10:00-11:00, 11:00-12:00

Τρίτη 8/5/2018, ώρα 10:00-11:00, 11:00-12:00

Τρίτη 15/5/2018, ώρα 10:00-11:00, 11:00-12:00

Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Χαριλάου (Νικάνορος 3, τηλ. 2310 324666):

Τετάρτη 18/4/2018, ώρα 10:00-11:00, 11:00-12:00

Τετάρτη 25/4/2018, ώρα 10:00-11:00, 11:00-12:00

Τετάρτη 9/5/2018, ώρα 10:00-11:00, 11:00-12:00

Τετάρτη 16/5/2018, ώρα 10:00-11:00, 11:00-12:00

 

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα των βιβλιοθηκών.

 

Λίγα λόγια για τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μη κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992 για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, με δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού για την προστασία της άγριας ζωής, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας στην ελληνική ύπαιθρο.