Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 24h
Χρεώσεις: 1-3 ώρες 4 €
Κάθε επόμενη: 1,5 €
24ωρο: 35,50 €
Μηνιαία: 135 €
Θέσεις: 500