Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 24h
Χρεώσεις: 1ώρα 3,40€
Κάθε επόμενη: 0,40 €
24ωρο: 9,90 €
Μηνιαία: 135 €
Θέσεις: 851