Περιοχή
Κέντρο

Διεύθυνση
Αίθουσα “Ολύμπιον”, Πλ. Αριστοτέλους 10