Περιοχή
ανατολικά

Διεύθυνση
25ης Μαρτίου 25& Παραλία