Αποκλεισμός τμήματος της οδού Πασαλίδη στον δήμο Καλαμαριάς, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, θα σημειωθεί σήμερα Δευτέρα 18 Ιουλίου λόγω εργασιών που αφορούν τη συντήρηση του δικτύου όμβριων και στον καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής.

Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός αφορά το τμήμα από τη συμβολή της Πασαλίδη με την οδό Μουδανίων έως τη συμβολή με την οδό Ηλία Μικρουλέα. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 9:00 έως τις 13:00.

Ως συνέπεια των εργασιών θα γίνει εκτροπή των λεωφορειακών γραμμών μέσω των οδών Ν. Πλαστήρα, δεξιά στην οδό Χηλής, αριστερά στην οδό Κερασούντος, δεξιά στην οδό Γρ. Κυδωνιών και συνέχεια στο δρομολόγιο.

Από τα έργα επηρεάζονται οι στάσεις «Ταχυδρομείο», «Παλιό δημαρχείο», «Πόντου», «Παλιό Ταχυδρομείο» και «Διώροφα» οποίες δεν θα εκτελούνται προσωρινά. Τα λεωφορεία θα εκτελούν τις στάσεις που βρίσκονται στη διαδρομή εκτροπής τους.