Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω για την κατάθεση αιτήσεων για την προσφορά της εθελοντικής τους εργασίας κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή του 19ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και σας καλεί να καταθέσετε τις αιτήσεις σας σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

To Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι ο μεγαλύτερος  κινηματογραφικός θεσμός της χώρας. Μία από τις δύο βασικές διοργανώσεις του είναι το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 3 έως 12 Μαρτίου 2017.
Πρόκειται για ένα διεθνές κι ελληνικό Φεστιβάλ. Στη δραστηριότητα που αναπτύσσει τις δέκα ημέρες της κύριας διοργάνωσής του, περιλαμβάνονται η προβολή ταινιών από διάφορες χώρες του κόσμου, η προβολή της πρόσφατης ελληνικής παραγωγής, τα αφιερώματα, οι τιμητικές τελετές προς τους προσκεκλημένους κινηματογραφιστές, η διοργάνωση της Αγοράς, masterclasses, ανοιχτές συζητήσεις κ.α.

Για πληρέστερη εικόνα του Φεστιβάλ, μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο www.filmfestival.gr

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ επιδιώκει να προβάλει με σαφήνεια τα παρακάτω χαρακτηριστικά που αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς του: νέα ταλέντα, ανακάλυψη, συμμετοχή, συναίσθημα, γιορτή, πρόκληση, διαφορετικότητα/ ποικιλομορφία, έμπνευση, φιλικότητα.
Επί μέρους στοχεύσεις για την διεξαγωγή του 19ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι:
Η ενίσχυση της αφοσίωσης του «πυρήνα» των σινεφίλ και η επέκτασή του σε νέο κοινό.
Η στενότερη σύνδεση του Φεστιβάλ με την πόλη της Θεσσαλονίκης.
Η αποτελεσματικότερη παρουσίαση του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τα άλλα φεστιβάλ του εξωτερικού.

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ο ρόλος του Εθελοντή προϋποθέτει άτομα που διαθέτουν:Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και διαχείρισης καταστάσεων.
Συνέπεια, εργατικότητα και ευγένεια προς τους υπαλλήλους του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, τους λοιπούς εθελοντές, τους επισκέπτες της διοργάνωσης.
Δεξιότητες επικοινωνίας.
Συνεργασία με τους υπόλοιπους εθελοντές και το προσωπικό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση άλλων γλωσσών.
Γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών θα συνεκτιμηθεί.

Γ.  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μέχρι την 26η Ιανουαρίου 2017 και ταυτόχρονα με την αίτησή τους θα δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.
Όσοι τελικά επιλεγούν να προσφέρουν την εθελοντική τους εργασία, θα προσχωρήσουν  ανεπιφύλακτα στο συμφωνητικό, που θα συντάξει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση όπως παρακάτω στη παράγραφο Δ.2 αναφέρεται.
Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται της επιλογής. Τον κίνδυνο από την μη έγκαιρη περιέλευση πρότασης, φέρει ο υποψήφιος.
Η  πρώτη επιλογή των εθελοντών θα γίνει από ειδική επιτροπή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και η τελική απόφαση θα ληφθεί κατά την ανέλεγκτο κρίση της Διοίκησης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Επί πλέον πέραν των ατόμων που θα επιλεγούν, θα σχηματισθεί κατάλογος με επιπλέον επιλαχόντες, τους οποίους και δύναται το ΦΕΣΤΙΒΑΛ να καλέσει να προσφέρουν τις εθελοντικές υπηρεσίες τους κατά τη κρίση του και ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα. Κατά την κρίση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ  μπορεί να κληθούν οι υποψήφιοι από την  ειδική επιτροπή για συνέντευξη σε χρόνο που θα καθορίσει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

Για τους όρους συμμετοχής και τη ηλεκτρονική φόρμα αίτησης συνεχίστε ΕΔΩ