Στην μετανομασία λεωφορειακών γραμμών, οι οποίες εξυπηρετούν τον Τερματικό Σταθμό Ευκαρπίας, προχωρά ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ).

Mετά από σχετική απόφαση του Οργανισμού, τροποποιούνται οι ονομασίες των λεωφορειακών γραμμών Νο 1 και Νο 28.

1. Βασικές ονομασίες λεωφορειακών γραμμών

α. Νο 1: «Τ.Σ. Ευκαρπίας – Σκλαβενίτης – Νοσοκομείο Παπαγεωργίου -ΚΤΕΛ»
β. Νο 28: «Τ.Σ. Ευκαρπίας – Σκλαβενίτης – Πανεπιστήμιο»

2. Αναλυτικές ονομασίες λεωφορειακών γραμμών

α. Νο 1: «Τ.Σ. Ευκαρπίας – Σκλαβενίτης – Νοσοκομείο Παπαγεωργίου – ΚΤΕΛ»
β. Νο 1Α: «Τ.Σ. Ευκαρπίας – Σκλαβενίτης – Νοσοκομείο Παπαγεωργίου – ΚΤΕΛ μέσω Αμπελοκήπων»
γ. Νο 28Α: «Νοσοκομείο Παπαγεωργίου – 424 Γ.Σ.Ν.Ε. – Πανεπιστήμια»
δ. Νο 28Β: «424 Γ.Σ.Ν.Ε. – Νοσοκομείο Παπαγεωργίου – Τ.Σ. Ευκαρπίας – Σκλαβενίτης»