Ένα τηλεσκόπιο Celestron NexStar 8SE, απέκτησε το ΝΟΗΣΙΣ. Πρόκειται για δωρεά της Άννας Κύνθιας Μπουσδούκου και του Ανδρέα Δρακόπουλου. Το τηλεσκόπιο θα αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το Ελληνικό Γραφείο Esero (εκπαιδευτικό άξονα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος ESA), με το οποίο ο φορέας έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας.

nohsis_tileskopio_1.jpeg

nohsis_tileskopio_2.jpeg

Το τηλεσκόπιο θα ενταχθεί σε εκπαιδευτικές δράσεις στον σύγχρονο Σταθμό Αστροπαρατήρησης του ΝΟΗΣΙΣ που λειτουργεί σε συνεργασία με το ΑΠΘ. Παράλληλα, το τηλεσκόπιο θα αξιοποιηθεί σε διάφορες ειδικές εκδηλώσεις αστροπαρατήρησης, που διοργανώνει ο φορέας σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η ετήσια εκδήλωση Astroparty.