Η PwC Ελλάδας, με επιτυχία πραγματοποίησε για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη, το Student Meet Up 2023. Η εκδήλωση είχε μεγάλη απήχηση, με συμμετοχή περισσότερων από 70 επιλεγμένων φοιτητών Πανεπιστημίων από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, όπως τα Ιωάννινα.

Το event είχε ως στόχο να φέρει κοντά την πανεπιστημιακή κοινότητα με την έμπειρη ομάδα της PwC Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό, το Student Meet Up αποτελείτο από δύο groups ανάλογα με το ενδιαφέρον που είχε εκδηλώσει ο κάθε φοιτητής. Το ένα group ήταν εστιασμένο σε θεματικές συναφείς με το Accounting, το Assurance και το Audit & Business Consulting, ενώ το δεύτερο ήταν εστιασμένο στους τομείς Technology, Data & Analytics και AI.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή των στελεχών όλων των βαθμίδων της PwC Ελλάδας, από Interns μέχρι Partners, οι οποίοισυνομίλησαν με τους νέους για τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία, όπως το HR Outsourcing, Operations Consulting, Risk Advisory, Deals και το Workforce Transformation, καθώς επίσης και τομείς του Cyber & Privacy, Tech Advisory, Data Engineering, IT Operations. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συζητήθηκαν αναλυτικά και οι ευκαιρίες καριέρας εντός της PwC Ελλάδας.

Σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες και εποικοδομητικές συζητήσεις μεταξύ στελεχών της PwC και των φοιτητών, όπου οι πρώτοι μοιράστηκαν την εργασιακή τους καθημερινότητα εντός της εταιρείας, αλλά και βιωματικές ιστορίες από την εργασιακή τους πορεία, εμπνέοντας τους δεύτερους για ένα δυναμικό ξεκίνημα στην καριέρα τους.

Μάλιστα, οι φοιτητές που παρευρέθηκαν στο Student Meet Up 2023 είχαν ιδιαίτερα ενεργή συμμετοχή κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και των διαδραστικών ομιλιών επενδύοντας χρόνο σε ποιοτικό Networking με τα στελέχη της PwC Ελλάδας, τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της Αθήνας.

Στόχος της PwC Ελλάδας, είναι να καταστήσει το Student Meet Up θεσμό, καθώς το ενδιαφέρον των φοιτητών ήταν πολύ μεγάλο και η εταιρεία επιδιώκει να χτίζει γέφυρες και να θέτει γερές βάσεις για άμεση επαφή με τη φοιτητική κοινότητα σε όλη την Ελλάδα.