Σε αλλαγή πολιτικής σε ό,τι αφορά τις εργάσιμες Κυριακές  αλλά και την τιμή του εισιτηρίου για τη θέση πάρκινγκ προχώρησε το εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos.

Συγκεκριμένα, το κοινό που θέλει να επισκεφθεί το εμπορικό θα πρέπει να πληρώσει το αντίτιμο των 2,5 ευρώ για τη θέση πάρκινγκ, σε αντίθεση με το προηγούμενο έτος, που η τιμή ανερχόταν στα 2 ευρώ.

Επιπλέον, τις εργάσιμες Κυριακές του έτους, οι επισκέπτες θα πληρώνουν κανονικά εισιτήριο για το πάρκινγκ, κάτι που δεν ίσχυε τις προηγούμενες χρονιές. Τις Κυριακές που τα καταστήματα του εμπορικού δεν λειτουργούν, η στάθμευση θα είναι δωρεάν. Το εισιτήριο θα εξακολουθεί να είναι δωρεάν και για τη στάθμευση και παραμονή έως και 30 λεπτών.