Συγκρατείστε τη συγκίνησή σας και πατήστε το play…: