Περιοχή
δυτικά

Διεύθυνση
Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη