Στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας «EY ZHN» που πραγματοποιεί ο Όμιλος FOURLIS με στόχο να ενημερώνει τους εργαζόμενους για θέματα υγείας και ευεξίας αλλά και να τους παρακινεί να υιοθετήσουν ένα πιο υγιεινό μοντέλο ζωής, πραγματοποιήθηκε και φέτος, με μεγάλη επιτυχία, η ετήσια δωρεάν ιατρική εξέταση για τους εργαζόμενους του Ομίλου FOURLIS.

Η φετινή εξέταση, η οποία πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, σε εγκαταστάσεις των εταιριών του Ομίλου, υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Νοσηλευτική, εταιρία του Ομίλου EUROMEDICA και περιελάμβανε στιγμιαία μέτρηση σακχάρου, οξυμετρία και μέτρηση ζωτικών σημείων.
Συνολικά 571 εργαζόμενοι εξετάστηκαν από το έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό της Γενικής Νοσηλευτικής, ενώ όλοι οι εξεταζόμενοι έλαβαν ατομική κάρτα εξέτασης και χρήσιμες συμβουλές με το πέρας της εξέτασής τους.

Για όλους εμάς στον Όμιλο FOURLIS η υγεία των εργαζομένων είναι πρωτεύον μέλημα και γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε δράσεις που στοχεύουν στην προάσπιση της υγείας τους και στην παρακίνησή τους για την υιοθέτηση ενός υγιεινότερου τρόπου ζωής.