Μια πόλη που θα τοποθετηθεί στη Google!

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα αρχιτεκτονικής, τεχνολογίας, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης  για παιδιά 8-10 ετών, που μετατρέπονται σε αρχιτέκτονες και έρχονται σ επαφή με τις έννοιες της  αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, παρουσιάζει αυτή τη φορά το ΝΟΗΣΙΣ.

Μια πόλη όπου η τεχνολογία μπαίνει στην υπηρεσία των ανθρώπων, όπου η κατασκευή των υποδομών γίνεται με απλά καθημερινά υλικά και τα παιδιά εφαρμόζουν αειφορικές και οικολογικές λύσεις για να σχεδιάσουν το πολεοδομικό της σχέδιο αλλά και τα κτίρια!

Τα απογεύματα του Σαββάτου γεμίζει φαντασία και καινοτόμες ιδέες, αλλά και χρώμα! Πολύ χρώμα!

Το πρόγραμμα «Χτίζω την πόλη μου» είναι ένα Εργαστήριο που ολοκληρώνεται σε τέσσερις συναντήσεις στη διάρκεια των οποίων, τα παιδιά πρέπει ν ανταποκριθούν στην εξής αποστολή: Να κατασκευάσουν μια βιώσιμη και αειφορική  πόλη στην οποία θα ήθελαν να ζήσουν στο μέλλον. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα διαδραστικό εργαστήριο επιστημών STEM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics –Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά).

Μα, υπάρχει αυτή η πόλη;

 

info

Νόησις [Οδός Θεσσαλονίκης – Θέρμης (6 χλμ.)]
Σάββατα 3-10-17-24 Mαρτίου
Ώρες: 16.00-18.00
Πληροφορίες 2310 483.000 (ες 105 Ελισάβετ Κωνσταντίνου)
Συμμετοχή 2310 483.000 (ες 121) και [email protected]

Δράσεις kids Δραστηριότητες Things to do

3 other dates: