Από σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, η χώρα περνά στη δεύτερη φάση, βγαίνουμε από την καραντίνα και ξεκινάει η σταδιακή άρση των μέτρων.

Υποχρεωτική θα είναι η χρήση μάσκας σε συγκεκριμένους χώρους και θα συνεχίσουν να απαγορεύονται κάποιες μετακινήσεις.

Τα πρόστιμα θα επιβάλλει η αστυνομία και αφορούν μετακινήσεις εκτός νομού κατοικίας, συναθροίσεις πολλών ατόμων και άνοιγμα καταστημάτων που δεν τους έχει επιτραπεί σε αυτό το στάδιο να ανοίξουν.

Συγκεκριμένα τα πρόστιμα που θα παραμείνουν σε ισχύ είναι:

–    300 ευρώ για μετακίνηση εκτός νομού
–    1.000 ευρώ για συναθροίσεις άνω των 10 ατόμων
–    5.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απαγορεύεται να λειτουργούν

Τα νέα πρόστιμα που θα ισχύσουν από Δευτέρα είναι:

–    150 ευρώ για μη χρήση μάσκας όπου είναι υποχρεωτική
–    2.000-100.000 ευρώ για παραβίαση αναλογίας τ.μ./άτομα
–    Αναστολή λειτουργίας καταστήματος για υπότροπους

Εξάλλου, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα».

Μεταξύ άλλων, στην ΠΝΠ προβλέπεται πως, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 είναι δυνατό να προβλεφθούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις στο σύνολο ή σε μέρος της Επικράτειας, σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και κατηγορίες αυτών, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους, δημόσιους και ιδιωτικούς, χώρους συνάθροισης κοινού:

α) υποχρεωτική χρήση μάσκας,

β) μέτρα τήρησης μέγιστης αναλογίας ατόμων ανά ορισμένη επιφάνεια και ελάχιστης απόστασης μεταξύ τους,

γ) μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας,

δ) ειδικοί κανόνες λειτουργίας.

Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από εκατόν πενήντα (150) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.

Πηγή: typosthes.gr