Περιοχή
Ανατολικά

Διεύθυνση
Βασ. Όλγας 11 & Παρασκευοπούλου 9