Σε ισχύ έχει τεθεί από τις 31 Μαρτίου του 2018 ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα –και έως την έκδοση των απαιτούμενων ΚΥΑ- όλα τα πρόστιμα που αφορούν παραβάσεις στάθμευσης οχημάτων μειώνονται κατά 50%, ενώ δεν ισχύει πλέον το δικαίωμα έκπτωσης του προστίμου κατά το ήμισυ, σε περίπτωση καταβολής του απαιτούμενου χρηματικού ποσού εντός 10ημέρου.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι για τα μισθωμένα οχήματα καθώς και για τα οχήματα δημόσιας χρήσης, ισχύουν ειδικές διατάξεις.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προέβη έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με στόχο την εναρμόνιση των υπηρεσιών του με τις νέες ισχύουσες διατάξεις.