Περιοχή 
Κέντρο

Διεύθυνση 
Ανδρέα Γεωργίου 9, Σφαγεία