Η Αμερικανική Ακαδημία Manipulative Therapy (A.A.M.T. – Spinal Manipulation & Dry Needling Institute) διοργανώνει για πρώτη φορά σε Ελλάδα και Κύπρο, κύκλο σεμιναρίων για την απόκτηση διπλώματος στην Οστεοπρακτική φυσικοθεραπεία.

Η Οστεοπρακτική είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης για επαγγελματίες υγείας, φυσικοθεραπευτές και γιατρούς που βασίζεται αποκλειστικά σε Evidence Based ερευνητικά δεδομένα για την αξιολόγηση και θεραπεία παθήσεων και κακώσεων που σχετίζονται με δυσλειτουργίες του Νευρομυοσκελετικού Συστήματος. Εμπνευστής και δημιουργός του εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο διδάσκεται για πολλά χρόνια στις Η.Π.Α. και σε πολλές χώρες της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, είναι ο Dr. James Dunning. Πλαισιωμένος από καθηγητές με πλούσιο ερευνητικό και διδακτικό έργο έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αναφορικά με τη διαφορική αξιολόγηση και την επιλογή θεραπείας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των θεραπευτών με τις τεχνικές HVLA-Manipulation με ασφαλή τρόπο γι’ αυτό και το μεγαλύτερο μέρος του, δίνει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή. Ο τίτλος του Οστεοπράκτη ή Οστεοπρακτικού απονέμεται σε κάθε επαγγελματία υγείας που έχει ολοκληρώσει τη μετεκπαίδευση του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με εξειδίκευση στην εφαρμογή τεχνικών HVLA – Manipulation και Βελονισμού (Ξηράς Βελόνα) για την διάγνωση και θεραπεία νευρομυοσκελετικών καταστάσεων της Σ.Σ. και των άκρων. Ο όρος Οστεοπράκτης δεν σχετίζεται με το επάγγελμα του χειροπράκτη ή του οστεοπαθητικού.

Η απόκτηση του διπλώματος προϋποθέτει την:

Πιστοποίηση επιτυχούς ολοκλήρωσης σεμιναρίων βελονισμού – εφαρμογής Ξηράς Βελόνας (2) (Certification in Dry Needling) DN-1 & DN-2

Πιστοποίηση επιτυχούς ολοκλήρωσης σεμιναρίων εφαρμογής τεχνικών Manipulation – HVLA της Σπονδυλικής Στήλης (4) (Certification in Spinal Manipulative Therapy) SMT-1, SMT-2, SMT-3, SMT-4.

Επιτυχή ολοκλήρωση σεμιναρίου εφαρμογής τεχνικών Manipulation – HVLA για τα άνω και κάτω άκρα (Extremity Manipulative Therapy) ΕΜΤ-1

Επιτυχή ολοκλήρωση σεμιναρίου εφαρμογής τεχνικών για τη θεραπεία Μαλακών Μορίων με τη χρήση Βοηθητικών Εργαλείων (Instrument-Assisted Soft-Tissue Mobilization) IASTM-1

Επιτυχή ολοκλήρωση σεμιναρίου Διαφορικής Αξιολόγησης & Πολύ-παραγοντικής Διαχείρισης Συνδρόμων των άνω και κάτω άκρων, σχετιζόμενων με δυσλειτουργίες της Σ.Σ.

*** Ωστόσο, πιστοποίηση απονέμεται ξεχωριστά για όποιον επιθυμεί να παρακολουθήσει τα σεμινάρια είτε για Certification in SMT ή Certification in DNκαι δεν επιθυμεί να ολοκληρώσει τον κύκλο για την απόκτηση διπλώματος Οστεοπράκτη.

Dry Needling 1 & 2 
Στα σεμινάρια βελονισμού, η θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται στη πιο πρόσφατη ερευνητική απόδειξη σχετικά με μηχανισμούς αναλγησίας (κεντρική, περιφερική, τοπική) καθώς και στη  μηχανική, νευροφυσιολογική, χημική και ορμονική επίδραση του. Η θεραπεία δεν  προσανατολίζεται στο μυϊκό ιστό, αλλά κυρίως στην περι-νευρική και περι-αγγειακή θεραπεία για τη βελτίωση της μικροκυκλοφορίας και τη διάσπαση ινώσεων σε χρόνιες νευρογενείς παθολογίες. Επιπλέον, γίνεται εκμάθηση θεραπείας με βελονισμό σε τένοντες, συνδέσμους, μυοτενόντιες συνάψεις, οστεοτενόντιες προσφύσεις και οστά (περιοστική κρούση).
Η θεραπεία επιλογής βασίζεται σε evidence based ερευνητικά δεδομένα και τα επίσημα guidelines που διέπουν την εφαρμογή της ξηράς βελόνας σε παθολογικές καταστάσεις της Σ.Σ. και των άκρων όπως, whiplash, πονοκεφάλους (αυχενογενής, τύπου τάσης, ημικρανίες), κροταφογναθικές δυσλειτουργίες, ριζίτιδες, πόνο μηχανικής αιτιολογίας της ΣΣ, σύνδρομα facet, σύνδρομα υπακρωμιακής προστριβής, επικονδυλίτιδες, δυσλειτουργίες λεκάνης, ισχίων, επιγονατιδομηρίαιας άρθρωσης, καθώς και τραυματικές καταστάσεις όπως τενοντοπάθειες, ενθεσοπάθειες, σύνδρομα διαμερισμάτων  κ.α.

Spinal Manipulation 1 – 4 & ΕΜΤ-1

Στα σεμινάρια HVLA – Manipulation (SMT) δίνεται έμφαση στις βιομηχανικές αρχές που διέπουν την ανθρώπινη κίνηση, καθώς και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται, για την εφαρμογή HVLA τεχνικών με αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο για όλες τις περιοχές της ΣΣ και των άκρων.
Σε κάθε σεμινάριο ανάλογα με τους στόχους και τα μαθησιακά αποτελέσματα του, πραγματοποιείται συστηματική ανασκόπηση της πιο πρόσφατης αρθρογραφίας σχετικά με την χρησιμοποίηση τεχνικών HVLA-manipulation και τις νευροφυσιολογικές επιδράσεις μετά την εφαρμογή τους.
Ένα σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η αποτελεσματική διαφορική αξιολόγηση για τη διάγνωση και τη θεραπεία της νευρομυοσκελετικής δυσλειτουργίας.
Βασικός στόχος των σεμιναρίων είναι η εκμάθηση ασφαλούς, εντοπισμένης και αποτελεσματικής εφαρμογής τεχνικών HVLA-manipulation συμπεριλαμβανομένης της σωστής προ-τοποθέτησης του ασθενή και του θεραπευτή με τη χρήση των κατάλληλων λαβών-χειρισμών για κάθε τεχνική σε όλα τα επίπεδα και περιοχές μετάβασης της ΣΣ.
Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λεπτομερής αναφορά στις ενδείξεις, προφυλάξεις και αντενδείξεις (σχετικές ή απόλυτες) για την εφαρμογή HVLA-manipulation, όπως π.χ. η επίδειξη screening tests για δυσλειτουργία Σπονδυλικής αρτηρίας (Σπονδυλοβασική ανεπάρκεια), αστάθεια της άνω ΑΜΣΣ και οι περιορισμοί της. Επιπλέον, εκτός από την εφαρμογή τεχνικών HVLA-manipulation, στο πρόγραμμα, περιλαμβάνονται κι άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως η παρουσίαση των πιο πρόσφατων ερευνητικών δεδομένων αναφορικά με τη παραδοσιακή κλινική διάγνωση αστάθειας της ΟΜΣΣ και των επιλογών δυναμικής σταθεροποίησης με βάση το Evidence Based Practice που αναφέρεται κυρίως στη δύναμη και την αντοχή στους εν τω βάθει (πολυσχιδείς κ.α.) μύες της περιοχής.
Μέσω του EBP γίνεται διερεύνηση της νευροφυσιολογίας του πόνου μετά την εφαρμογή τεχνικών HVLA-manipulation, αναφορικά με μηχανισμούς αναλγησίας καθώς και μια ανασκόπηση των επιδράσεων τους στο ΑΝΣ, με έμφαση στους παράγοντες πυροδότησης της συμπαθητικής αντίδρασης μετά από την εφαρμογή τους στα άνω άκρα.
Τέλος, για την απόκτηση του τίτλου, απαιτείται μια εν τω βάθει κατανόηση του σκοπού επιλογής (ή όχι) των τεχνικών HVLA καθώς και η ασφαλής εφαρμογή τους. Στο τελευταίο σεμινάριο πραγματοποιείται συστηματική ανασκόπηση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και οι υποψήφιοι πρέπει να επιδείξουν ικανότητα ολοκληρωμένης επιστημονικής προσέγγισης στην αξιολόγηση και θεραπεία α. με την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών HVLA και β. με την γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει την διδαχθείσα ύλη των σεμιναρίων SMT-1 έως SMT-3.

Instrument-Assisted Soft-Tissue Mobilization 1 
Στο συγκεκριμένο σεμινάριο πραγματοποιείται συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη χρήση της μεθόδου FRAMS σε νευρομυοσκελετικές δυσλειτουργίες. Επίσης, σημαντικό μέρος της διαδικασίας αποτελεί η ακριβής αξιολόγηση της μυοπεριτονιακής δυσλειτουργίας για την κατάλληλη επιλογή των εργαλείων για κάθε περίπτωση, πάντα στα πλαίσια του EBP. Γίνεται αναφορά στις ιδιότητες του μυϊκού και περιτονιακού ιστού, σε ιστολογικό επίπεδο και ερευνάται ο ρόλος τους στην εμφάνιση σωματικής δυσλειτουργίας της ΣΣ και των άκρων. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στη χρήση των FRAMS που περιλαμβάνει «χάλαση» των ινώσεων (Fibrosis Release) για την ταχύτερη επούλωση και την αναδιαμόρφωση του ουλώδους ιστού σε συνδυασμό με υποβοηθούμενη μυοπεριτονιακή διάταση (Instrument-assisted Myofascial stretching) για την ταχύτερη ευθυγράμμιση των ινών κολλαγόνου (matrix).

Differential Diagnosis & Multi-modal Management DD-1 
Πρόκειται για προχωρημένο σεμινάριο για την καλύτερη γνώση και εξοικείωση του Οστεοπρακτικού με διάφορα νευρομυοσκελετικά σύνδρομα και τη διαφοροδιάγνωση παθολογικών καταστάσεων, αναπτύσσοντας μια πολυσύνθετη θεραπευτική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει τεχνικές κινητοποίησης, HVLA manipulation, ξηρά βελόνα, νευροδυναμική κινητοποίηση και θεραπευτική άσκηση.
Ο κλινικός συλλογισμός με τον καθορισμό συγκεκριμένων παραμέτρων, για τη σωστή διάγνωση και εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων θεραπείας, με σκοπό την ελάττωση ή την κεντρικοποίηση των συμπτωμάτων, καθώς και η αξιολόγηση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων μαζί με μια αναφορά στην ιατρική-φαρμακευτική προσέγγιση των συνδρόμων αποτελούν βασικούς στόχους στο συγκεκριμένο σεμινάριο.

Δηλώσεις Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής πατήστε ΕΔΩ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

DO, PhD, MSc, OMPT

T: +30 6930 450 450 

E: [email protected]