Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024Διεθνή Ημέρα Μνημείων, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο είναι ελεύθερη χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

Η σχετική υπουργική απόφαση για την ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία του κράτους