Πενήντα επτά χιλιάδες θέσεις εργασίας και κατάρτισης πρόκειται να δημιουργήσουν δώδεκα νέα προγράμματα που πρόκειται να θέσει σε εφαρμογή η ΔΥΠΑ, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024.

Ιδιαιτέρως ελκυστικό είναι το νέο πρόγραμμα 10.000 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα το οποίο καλύπτει το σύνολο του κόστους του νεοπροσλαμβανόμενου, τόσο την αμοιβή του όσο και τις ασφαλιστικές εισφορές. Η υποχρέωση του εργοδότη είναι να διατηρήσει τον εργαζόμενο για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση της επιδότησης.

Τα προγράμματα που πρόκειται να θέσει σε εφαρμογή η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης είναι τα εξής:

Τα προγράμματα

 1. Πρόγραμμα νεανικής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα: Θα αφορά νέους ηλικίας 19-30 ετών που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας με επιδότηση των επιχειρήσεων για επτά μήνες του συνόλου του μισθού, ενώ εξετάζεται και η επιδότηση μέρους του μη μισθολογικού κόστους (ασφαλιστικές εισφορές). Το πρόγραμμα θα συνδυάζεται με την υποχρέωση των εργοδοτών να διατηρούν τις θέσεις εργασίας για τουλάχιστον 12 μήνες. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που δεν έκαναν απολύσεις τα δύο τελευταία χρόνια.
 2. Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Δράσης Κατάρτισης και Απασχόλησης 7.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών: Το έργο θα περιλαμβάνει κατάρτιση, πιστοποίηση και βραχυπρόθεσμη επιδοτούμενη απασχόληση. Στόχος η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανακατάρτιση ανέργων, σε ψηφιακές δεξιότητες.
 3. Πρόγραμμα απασχόλησης σε κρίσιμες περιοχές μακροχρόνιας ανεργίας. Αφορά στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας σε περιοχές με υψηλό δείκτη ανεργίας, με προτεραιότητα στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας. Επιχορηγούνται επιχειρήσεις για την απασχόληση 10.000 μακροχρονίων ανέργων, ηλικίας 45 ετών και άνω.
 4. Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρόσληψη 10.000 ανέργων, που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
 5. Πρόγραμμα προεργασίας για άνεργους νέους ηλικίας 18-30 ετών: Ωφελούμενοι είναι 10.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18 έως 30 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 6. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες.
 7. Πρόγραμμα κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων για έως 5.000 εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ άνεργους, προκειμένου να απασχοληθούν ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, κατόπιν πιστοποίησης: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μορφή της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης, διάρκειας 105 ωρών.
 8. Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού.
 9. Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας.
 10. Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα έως 29 ετών στον αγροτοδιατροφικό κλάδο (σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
 11. Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων πτυχιούχων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της οικονομίας (σε συνεργασία με τα επιμελητήρια).

Πηγή: ot.gr