Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και οι 3 υποβληθείσες προτάσεις του Δήμου Παύλου Μελά για προμήθεια μηχανημάτων, επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτιρίων, αναβάθμιση παιδικών χαρών, για ποσό χρηματοδότησης 967.200 ευρώ, με το συνολικό προϋπολογισμό των έργων να ανέρχεται σε 1.820.000 ευρώ και το υπόλοιπο των 852.800 ευρώ να καλύπτεται εξ ιδίων πόρων του Δήμου.

Η καλή συνεργασία της Διεύθυνσης Αστικής Ανάπτυξης & Χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Δήμου Παύλου Μελά, με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών απέδωσε καρπούς, τα αιτήματα ένταξης των δράσεων στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ έγινα όλα αποδεκτά (τρία στα τρία) και αφορούν τα παρακάτω:

  • Προμήθεια καλαθοφόρων οχημάτων συνολικού προϋπολογισμού 260.000 ευρώ, με χρηματοδότηση 180.000 ευρώ (Απόφαση 21333)
  • Συντήρηση σχολικών κτιρίων 1.240.000 ευρώ, με χρηματοδότηση 518.200 ευρώ (Απόφαση 29849)
  • Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 320.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα 269.000 ευρώ (Απόφαση 30957).

«Με κύριο στόχο τη βελτίωση των υποδομών του Δήμου Παύλου Μελά, συνεργαζόμαστε με τα Υπουργεία, τις υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης του κράτους και της Περιφέρειας, για να αξιοποιήσουμε τα εγχώρια και ευρωπαϊκά προγράμματα και να πετύχουμε τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων που θα συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Παύλου Μελά και την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας» δήλωσε ο Δήμαρχος Δημήτρης Δεμουρτζίδης.

Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2018-2022, με δυνατότητα παράτασης.

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» είναι η ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, η βελτίωση των υποδομών, η αύξηση της απασχόλησης, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δήμων.