Νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 1.000 μόνιμων υπαλλήλων ετοιμάζει το ΑΣΕΠ, για θέσεις εργασίας σε δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις και δημοτικούς φορείς.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σχετική προκήρυξη θα αφορά κυρίως αποφοίτους τριταξίου Γυμνασίου ή Δημοτικού. Ελάχιστες θα είναι οι θέσεις που θα αφορούν πτυχιούχους, ενώ προβλέπεται η πλειοψηφία των θέσεων να αφορά προσωπικό σε δημοτικές επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Το προσεχές διάστημα αναμένεται, μάλιστα, να εκδοθεί και το σχετικό ΦΕΚ με την κατανομή των θέσεων ανά φορέα και ειδικότητα.

Η κατανομή θέσεων θα αφορά προστατευόμενα άτομα του Ν.2643/98 και αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, το υπουργείο Εσωτερικών θα αποστείλει στο ΑΣΕΠ το σχέδιο της προκήρυξης προς έγκριση και έκδοση.

Σε ό,τι αφορά στις ειδικότητες της προκήρυξης, μεταξύ άλλων, θα αφορούν: ΔΕ Ηλεκτρολόγος, ΔΕ Υδραυλικός, ΔΕ (Πρακτικός) Μηχανικός Συντηρητής Γ’ τάξης, ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος, ΔΕ Τεχνίτης Αποχέτευσης, ΥΕ Εργάτης, ενώ με πτυχίο θα ζητούνται άτομα που ανήκουν στις ειδικότητες ΠΕ/ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ή Τοπογράφος Μηχανικός.