Το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κινείται με γνώμονα την επίσπευση καθώς και την απλούστευση των διαδικασιών αναδοχής και υιοθεσίας παιδιών που φιλοξενούνται στα ιδρύματα. Δυστυχώς, όσον αφορά αυτό το κομμάτι, η Ελλάδα είναι μια χώρα που κινείται με αργούς ρυθμούς και οι υιοθεσίες υπόκεινται πολυετείς καθυστερήσεις και οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

Υιοθεσία και αναδοχή παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια

Ωστόσο, κι όσον αφορά το εν λόγω νομοσχέδιο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναδοχής και σε ομόφυλα ζευγάρια, καθώς δυνατότητα αποκτούν πλέον και ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, ενώ καθιερώνεται ο θεσμός της Επαγγελματικής Αναδοχής για παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας και συμπεριφοράς.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο:

  1. δημιουργούνται το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής και Υιοθεσίας, ως συμβουλευτικό-γνωμοδοτικό όργανο, καθώς και Εθνικά Μητρώα Ανηλίκων, Υποψήφιων Ανάδοχων Γονέων και Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων.
  2. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης διατηρεί Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων, ενώ αντίστοιχα ειδικά μητρώα υποχρεούνται να τηρούν και οι αρμόδιοι φορείς, όπως είναι οι μονάδες παιδικής προστασίας.
  3. Θεσπίζεται ανώτατο χρονικό όριο αναμονής για τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών αναδοχής και υιοθεσίας, ενώ εισάγεται ο θεσμός της ανάθεσης διεξαγωγής της κοινωνικής έρευνας και σύνταξης της απαιτούμενης κοινωνικής έκθεσης σε πιστοποιημένους κοινωνικούς λειτουργούς.

Κατά κοινή ομολογία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με αυτή την παρέμβαση επιδιώκονται η μείωση του χρόνου αναμονής και η αποσυμφόρηση των κοινωνικών υπηρεσιών.

Το νομοσχέδιο καθιερώνει την υποχρεωτική επιμόρφωση των υποψηφίων θετών γονέων και επανακαθορίζει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας των ανάδοχων γονέων. Αναφέρει δε, ότι κατάλληλες για να γίνουν ανάδοχες είναι οικογένειες που αποτελούνται από συζύγους, αλλά και από έχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς παιδιά, όπως και μεμονωμένα άτομα, άγαμα, ή διαζευγμένα ή σε χηρεία με ή χωρίς παιδιά, που μπορεί να είναι συγγενείς εξ αίματος οποιουδήποτε βαθμού με το ανήλικο τέκνο (συγγενική αναδοχή).