Ο Σύλλογος Ιστορικών Στρατιωτικών Οχημάτων (Σ.Ι.Σ.Ο.) έχει τον δικό του χώρο στη Δ.Ε.Θ., όπου παρουσιάζει παλαιά στρατιωτικά οχήματα (π.χ. από τις δεκαετίες του ’40 ή του ’60). Τα μέλη του συλλόγου με προσωπική εργασία και φροντίδα συντηρούν τα οχήματα, τα οποία είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Δείτε το video από την περιήγηση μας παρακάτω: